Αναφορά σχετικά με την κατάσταση στη βορειοανατολική Συρία 15 Οκτωβρίου 2019